Stress of burn-out is geen ziekte, maar een gezonde reactie op modern leven.

“Stress of burn-out is geen ziekte, maar een gezonde reactie op modern leven” titelde op 8 november 2018 het LinkedIn artikel van de Nederlandse psychologe Jentien Keijzer.

Haar artikel slaat nagels met koppen. In 2016 stelde ik in mijn boek ‘Mijn lichaam zegt neen. Stressklachten en burn-out als uitdaging.’ (Witsand Uitgevers 2016, tweede druk 2017) reeds de vraag waarom we met zovelen en met alsmaar meer mensen zo gespannen zijn. Dit kan niet meer uitsluitend over individuele verantwoordelijkheid voor de eigen gespannenheid gaan. Het kan niet dat we met alsmaar meer zwakkelingen zijn die een normaal leven niet meer aankunnen. Is het normale leven misschien zelf ziek geworden? … Is onze maatschappij dan ziek(makend)? Het vermoeden bestaat dat er een hoge maatschappelijke basisspanning heerst. … in het hoofdstuk ‘Civilitas Hyperventilans’ (p293 e.v.).

Mevrouw Keijzer stelt ondermeer dat onze fundamentele bio- en psychologische mechanismen niet geschikt zijn voor onze moderne leefstijl, hoe graag we dat ook willen:

https://www.linkedin.com/content-guest/article/stress-burn-out-geen-ziekte-maar-gezonde-reactie-op-moderne-keijzer