Burn-out

Van een burn-out kan je herstellen.

Elke burn-out is in zekere zin anders: er kunnen uiteenlopende symptomen optreden en het onderliggende verhaal is bij iedereen anders.
Toch zijn er bij burn-out telkens enkele grote lijnen herkenbaar:

Je bent én emotioneel én fysiek uitgeput ten gevolge van aanhoudende professionele uitdagingen of stress.
Je basisspanning is ongemerkt erg hoog geworden .  Lichaam en geest functioneren daardoor minder goed:

Leeg, onwezenlijk, rusteloos en gespannen gevoel.

Moeilijker plannen, structureren, organiseren,..

Vergeetachtigheid, concentratieproblemen,…

Vaak daalt je zelfvertrouwen, reageer je prikkelbaar of cynisch en vermijd  je liever sociaal contact.

Allerhande stressklachten kunnen optreden.

Rust en medicatie voldoen zelden om een burn-out definitief te genezen. De behandeling van burn-out vraagt een integrale aanpak. In mijn visie moeten zowel je lichaam als je geest in het begeleidingstraject betrokken worden. Eerst maken we werk van je psychofysiek herstel. Als je je terug beter in je vel voelt, gaan we in gesprek kijken hoe je dat zo kan houden. Op 10 weken tijd kan je veel veranderen.

Indien je meer info of een intakegesprek wenst, kan je contact met me nemen.

Ik wens een intakegesprek

 

LEES MEER

Steeds meer mensen geraken burn-out.

‘Bijna 2 op 3 van alle Belgische werknemers ervaart stress op het werk. Sinds 2010, een stijging met 18,5%. Als werknemers niet goed met hun stress kunnen omgaan, of als de werkomgeving te vaak stress veroorzaakt, ontstaan fysieke en psychische gezondheidsklachten. Dit gebeurt bij ruim 1 op 4 werknemers. 1 op 10 werknemers ontwikkelt zelfs een reële burn-out.’ (Securex, White paper februari 2015: Stress & burn-out. Dreiging voor werknemers… én werkgevers?, p.14)

Burn-out kan je vrij vertalen als “opgebrand zijn”. Het is eerder een breed begrip, een verzamelnaam voor klachten ten gevolge van chronische stress i.v.m. (ondermeer) het werk.

Je bent (of was) doorgaans zeer betrokken, gedreven en gemotiveerd op je werk, maar nu ben je emotioneel en fysiek uitgeput. Vaak vind je het nog steeds moeilijk dit onder ogen te zien.

Ontstaan

Je bent niet van de ene dag op de andere burn-out. Het is het eindresultaat  van een geleidelijk proces waarbij de basisspanning stilaan verder gestegen is.

Symptomen

Burn-out kent een hele rits van mogelijke symptomen. De onderstaande lijst is zeker niet limitatief. Om de overzichtelijkheid te bevorderen kozen we, een beetje kunstmatig, voor een onderverdeling in psycho(fysieke), fysieke, gedragsmatige en cognitieve symptomen:

Psychofysieke symptomen van burnout:


voortdurende vermoeidheid
uitputting
slaapproblematiek
gevoel van op zijn, leeg zijn
machteloosheid
zenuwachtigheid
opgejaagd gevoel
prikkelbaarheid
angst, paniek
depressieve gevoelens
afkeer van het werk,afgestompt, verdoofd, vervreemd gevoel
zelfvervreemding
het gevoel buiten de werkelijkheid te staan
depersonalisatie
de werkelijkheid als onecht of onwezenlijk ervaren
derealisatie

Fysieke symptomen van burn-out: dit kunnen ondermeer volgende neurovegetatieve dysfuncties of psychosomatische klachten zijn:

  • neurovegetatieve hartkloppingen
  • zwetende handen of voeten
  • nachtelijk zweten
  • droge mond
  • makkelijk ontstekingen
  • spanningshoofdpijn
  • adembenauwdheid
  • hyperventilatie
  • maag- of darmklachten,…

Gedragssymptomen van burn-out:

Niet meer kunnen ontspannen

zeer prikkelbaar reageren
enorm hard voor anderen zorgen en niet voor zichzelf
alleen nog maar leven voor het werk
afstandelijk reageren
cynisme
sociaal contact zoveel mogelijk vermijden
uit sportclubs of verenigingen gaan
op een verkrampte manier snipperdagen nemen om bij te rusten
met de meetlat de periodes tussen twee opeenvolgende vakanties telkens even groot maken zodanig dat men zeker niet oververmoeid gaat geraken (terwijl men het al is).
Toenemend gebruik van koffie, rokenalcoholcalmantiapijnstillersanti-depressiva,…

Cognitieve symptomen van burnout:

Minder kunnen onthouden
concentratieproblemen
moeilijker kunnen structureren/ plannen /organiseren
moeilijker verbanden zien
Overmatige controledrang
moeilijk kunnen beslissen of zonder overzicht beslissen
gedachtenmolens, piekeren en tobben
Negatief zelfbeeld en toekomstbeeld
weinig zelfwaardering
onzeker over zichzelf
minder competent, waardeloos voelen
angst voor ontslag, voor werkeloosheid,…

Nb. In de lichamelijke en psychologische processen van burn-out zijn heel wat parallellen met de mechanismen van andere hedendaagse ziektenbeelden als hyperventilatiesyndroom, depressie, posttraumatisch stress-syndroom (PTSS), fibromyalgie,… terug te vinden.

Geanonimiseerd voorbeeld: Paul is veertig als hij zich bij me aanmeldt om wille van een burn-out. Lees je graag het verhaal van zijn begeleidingstraject uit burn-out, click dan hier?

Wil je aan je burn-out werken?

Ik wens een intakegesprek