Gesprek

Onze lichaamshouding en ons adempatroon geven weer hoe we in het leven staan. De manier waarop we communiceren, ons expresseren en uiting geven aan onze gevoelens en gedachten wordt ook heel sterk beïnvloed door het niveau van onze basisspanning. Ons fysiek gedrag en onze verbale en non-verbale communicatie vertellen dus veel over onze basisspanning. Deze lichaamstaal kan een interessant bron van gesprek en zelfreflectie zijn voor hen die dit wensen. Als we gespannen in het leven staan, zijn daar doorgaans wel redenen voor. De dosis gesprek in een traject kan individueel sterk verschillen.

Lichaamswerk is de ruggengraat van het ICS  concept. Het is een gesprek zonder woorden tussen lichaam en brein, dat zowel tot fysieke als psychische verandering leidt. Het verbale gesprek kan dit psychofysieke proces verrijken en versnellen. Het kan absoluut, maar hoeft strikt genomen niet. Het is een integratie voor diegenen die dat wensen.

Wens je een intakegesprek of heb je nog vragen, neem dan hier contact.

Via gesprek zoeken we dan naar de mogelijke oorzaken van verhoogde basisspanning. We overlopen uw privé-, werk- en vrije tijdscontext. Ik stel vaak vragen waar u even moet over nadenken. Op die manier reik ik verschillende brillen aan om zelf anders naar uw spanningsveld(en) te leren kijken en er oplossingen of hanteringsmethoden voor te vinden. Daarbij leg ik een en ander uit: bijvoorbeeld methoden om realistischer en doelmatiger te leren denken, interactieve inzichten, invloed van opvoeding, waarden, zingeving, uw levensdoel,…, stijlen van communicatie, assertiviteit, energiebronnen en energievreters,…..

Indien relevant graven we ook in het verleden. Ons lichaam ‘onthoudt’, soms beter dan we vermoeden, ook sterke ervaringen uit het verleden. Het spreekt voor zich dat u bepaalt wat u wenst te bespreken. Het is niet de bedoeling heel uw verleden terug te gaan omwoelen. Het is de bedoeling te vatten wat uit het verleden uw gedrag en gevoelens in het heden nog ongewenst beïnvloedt. We werken er dan aan dat uw verleden een (misschien pijnlijke) herinnering kan worden zonder negatieve invloed in het heden. Zo leert u terug vrij leven en bewegen in en vanuit het heden.

Sommigen geven aan dat ze liever niet spreken over zichzelf of elders al gespreksbegeleiding volgen. Dat kan perfect zonder de non-verbale kwaliteiten van het traject in het gedrang te brengen. Soms hebben mensen bijvoorbeeld al goede rationele inzichten verworven, al dan niet in therapie. Dan kan fysieke coaching helpen om deze inzichten emotioneel doorstroomd te krijgen.

Voor anderen kan het verbaal gesprek dan weer een belangrijk onderdeel van hun begeleidingstraject uitmaken. Onze gesprekken kunnen onder meer gaan over wat trekt en duwt vanuit uw werk, uw privé-leven, .., en over hoe u denkt, voelt en door het leven beweegt. We kunnen het hebben over hoe u functioneert als zelfstandige, werkgever, leidinggevende, werknemer, collega,… of privé als partner, ouder, …. Items als emotionele intelligentie, communicatie, work-life balans, zelfontplooiing,  gezonde levensstijl, engagement,  … komen vaak aan bod.

Bij sommigen is de verhoogde basisspanning ontstaan door traumatische ervaringen. Ze ervaren vaak dat ze continu op alert lijken te staan, lichamelijke klachten ervaren en in het heden anders reageren dan ze zouden willen. In combinatie tussen fysieke begeleiding en gesprek kan ruimte ontstaan om de basisspanning terug te enten op het hier en nu. De traumatische ervaring wordt dan echt een, weliswaar pijnlijke, herinnering die de spanning in het heden niet meer bepaalt.

Ja, ik wens een intake gesprek!