Ontlading

Als iets of iemand je ergert, frustreert of kwaad maakt, blijft dat vaak lang in je lichaam nazinderen.

Als je weet dat je van een mug een olifant maakt, besef je dat je zelf veel te gespannen rondloopt. Ook indien er een zeer reële bron van ergernis is, wordt je behoorlijk gespannen.

Gaan liggen en proberen ontspannen helpt dan vaak niet. Door de botsende energie in je lichaam kan je simpelweg niet aan je basisrust. Daarom moet je deze negatieve energie eerst kunnen ontladen op een sociaal aanvaardbare, constructieve manier en op een moment dat je volledig zelf kiest. Dat kan ondermeer door bio-energetische ontladingstechnieken. Eenvoudige oefeningen met een krachtige werking. Zo giert de adrenalien niet meer door je lichaam en kan je terug aan je basisrust. Zonodig kan je daarrna je spanning verder verlagen door ontspannningsoefeningen. Vanuit het herwonnen contact met je basisrust kan je terug op een redelijke manier over problemen of meningsverschillen te praten.