Hooggevoeligheid (HSP)

Een aantal prikkeldrempels van je zenuwstelsel is lager dan gemiddeld. Daardoor ben je:

– gevoeliger dan anderen qua bv. smaak, geur, geluid, pijn, temperatuur, licht,…. en/of je voelt stemmingen, bedoelingen of emoties van anderen heel snel aan.
– creatief, legt linken die anderen niet meteen zien en hebt een groot denkvermogen,
– dromerig en je fantaseert meer,
– makkelijk angstig of  verdraagt moeilijker drukte,
– heb je makkelijk humeurschommelingen of bent sneller geïrriteerd en hebt vaker de behoefte je terug te trekken op jezelf.

Hooggevoeligheid leidt vaak tot een hoge basisspanning, latente hyperventilatie en stresssymptomen. Maar dat hoeft niet zo te blijven. Hooggevoeligheid is een prachtige gave, als je ze juist leert hanteren.

Ben je hooggevoelig en wil je meer info of een intakegesprek, neem dan hier contact.

Wat is hooggevoeligheid?

Dr. Elaine Aron, een Amerikaanse psychologe, was zelf een hooggevoelig kind en maakte de term HSP (Highly Sensitive Person) wereldwijd bekend. Volgens haar heeft 15 tot 20% van alle mensen een zekere graad van hooggevoeligheid.

Hooggevoeligheid is een aanleg en geen ziekte. Bij hooggevoelige mensen zijn de prikkeldrempels van het zenuwstelsel lager als gemiddeld. Dit wil geenszins zeggen dat ze té laag zijn. Hooggevoeligheid is een talent dat je moet leren hanteren. Anders kan het, zoals elk talent, een valkuil worden: en wordt het hypersensitiviteit.

Iedereen heeft een prikkeldrempel, zeg maar een stuwdam die prikkels tegenhoudt tot ze een bepaalde hoeveelheid bereiken. Die stuwdam of prikkeldrempel is in aanleg niet even hoog bij iedereen. Als de stuwdam laag is, loopt het water er sneller overheen. Je bent dan gevoeliger dan anderen of hooggevoelig.

Uiteraard zijn er in een lichaam meerdere stuwdammen. Hooggevoeligheid kan gaan over lage prikkeldrempels van de zintuigen (smaak, geur, gehoor, tastzin, zicht,….) en/of van het psychisch observatievermogen, het emotioneel aanvoelen, het mentaal, associatief en creatief denkvermogen,….

Hoe herken je hooggevoeligheid?

Hooggevoeligheid, of (hoog)sensitief zijn, kan zich in zeer uiteenlopende vormen uiten. Hieronder staan er een aantal opgesomd.

HSP’s ( hoog sensitieve personen)
– voelen non-verbale boodschappen (lichaamstaal) beter aan.
– observeren sneller onderliggende bedoelingen van anderen.
– zijn gevoelig aan stemmingen en emoties van anderen.
– zijn gevoeliger voor pijn, geluid, licht, kleur, smaak, temperatuur, (ruwe of prikkelende) weefselstructuur, (valse) muziek,….
– zijn makkelijk angstig, verdragen moeilijker drukte, hebben makkelijk humeurschommelingen, zijn sneller geïrriteerd,…
– hebben vaker de behoefte zich terug te trekken op zichzelf.
– fantaseren en dromen meer.

De HSP wordt vaak door zijn omgeving als “flauw, verlegen, overgevoelig, lastig, humeurigprikkelbaarexplosief,…” ervaren.

Hooggevoeligheid en klachten

Als hooggevoeligheid verkeerd gehanteerd wordt, leidt ze geleidelijk aan tot een verhoging van de basisspanning (zie “wat ik doe”). Daardoor daalt de prikkeldrempel verder. Zo kan hooggevoeligheid tot allerhande fysieke en psychische klachten leiden, waarbij geen oorzakelijk letsel of ziekte gevonden wordt.

Symptomen dat het fout loopt, kunnen ondermeer zijn:
– zich onbegrepen voelen.
– faalangst (bang zijn om fouten te maken).
– te perfectionistisch zijn.
– te hard werken (overwerken).
– te zorgzaam zijn voor anderen en te weinig voor jezelf zorgen.
– overprikkeld zijn.
– heel erg gespannen, geïrriteerd of explosief zijn.
– sterke humeurschommelingen.

Als men langdurig geen of te weinig rekening houdt met de eigen hooggevoeligheid, stijgt de basisspanning (zie “wat ik doe”) nog verder. Men geraakt zo uit voeling met zichzelf.

Dit kan uiteindelijk leiden tot symptomen gelijkaardig aan die van hyperventilatieburn-out en depressie.

Hooggevoeligheid is een talent

Hooggevoeligheid is een prachtige gave, als je ze juist leert hanteren.

Hooggevoelige mensen met een correcte basisspanning
– hebben oog voor details en subtiele nuances.
– zijn vaak gewetensvol.
– hebben een grote inzet (harde werkers).
– zijn bezorgd om anderen.
– denken dieper over de dingen na en zijn vaak filosofisch.

Eens je niet meer in de war wordt gebracht door het feit dat je meer voelt als sommige anderen, kan je je hooggevoeligheid positief aanwenden en bewust aandachtig in het leven staan.

Ik wens een intakegesprek