Post traumatisch stress stoornis (PTSS)

Soms blijft ons lichaam in alert staan, ook als een trauma al lang achter  ons ligt.

Trauma

Een trauma kan een zeer acute, duidelijk afgelijnde gebeurtenis geweest zijn: bv het meemaken of zien gebeuren van een ongeval, de plotse dood van een naaste, verkrachting, fysieke agressie, oorlogsgeweld,….

Of een langdurig aanhoudende fysieke, psychisch of emotionele mishandeling, langdurig sexueel misbruik, een tekort aan emotionele warmte,… Deze kunnen eveneens zeer zwaar traumatiserend werken.

Symptomen van PTSS

Symptomen die kunnen wijzen op een post traumatisch stress syndroom (PTSS) zijn ondermeer: prikkelbaarheid, agressieregulatieproblematiek, sociaal vermijdingsgedrag, concentratieproblemen, angst, te licht slapen, nachtmerries, herbelevingen van een trauma, het vermijden van prikkels die aan het trauma doen denken, alcoholmisbruik, … .

Er is meer nodig als rationeel inzicht

Vaak hebben mensen met PTSS enige tijd na het trauma al een behoorlijk rationeel inzicht. Het trauma is, al dan niet onder begeleiding van een pychotherapeut, rationeel verwerkt en geplaatst, maar het rationale inzicht geraakt niet emotioneel doorstroomd. Daarvoor is het nodig dat de basisspanning terug geënt kan worden op het heden en dat het trauma een –weliswaar pijnlijke- herinnering wordt.

Integrale therapie betrekt je lichaam en geest bij het herstellen van een post traumatische stress stoornis.

Wil  je meer info over integrale therapie of een intakegesprek, dan kan je hier contact nemen.

Ik wens een intakegesprek