Stresssymptomen

Onderstaande lijst van stresssymptomen kan je afdrukken. Duid op deze lijst de symptomen aan waar je last van hebt.

Deze lijst kan je meebrengen bij het intakegesprek.

ADEMHALING

 • hyperventilatie
 • hoog en oppervlakkig ademen
 • adembenauwdheid
 • niet stevig kunnen inademen
 • snel buiten adem zijn
 • een drukgevoel ervaren op het borstbeen
 • pijn aan het borstbeen
 • pijn in de ‘hartstreek’
 • pijn in de arm (vaak links)
 • pijn elders in de borstkas
 • zuchten
 • geeuwen

HART

 • hartkloppingen
 • bonzen van het hart
 • onregelmatige hartslag
 • pijn in de hartstreek (waarbij door de arts geen hartlijden wordt vastgesteld)

SPIEREN

 • hoofdpijn (thv voorhoofd, ogen, slapen, kauwspieren, schedelbasis, achterhoofd of schedeldak een drukkende band rond het hoofd; het gevoel een te nauwe muts op te hebben; …)
 • migraine (spanningshoofdpijn of cervicale migraine)
 • gesuis, geruis, fluittoon, druk in de oren
 • nekpijn
 • schouderpijn
 • rugpijn (hoge en/of lage)
 • trillende handen
 • stijve vingers
 • stijve armen
 • stijfheid rond de mond
 • spraakmoeilijkheden
 • krampen in de voeten/de benen
 • een loden gevoel in de benen

MAAG EN DARMEN

 • misselijkheid
 • droge mond
 • opgeblazen gevoel
 • luchtoprispingen
 • druk of pijn net onder het borstbeen (ter hoogte van de zonnevlecht )
 • maagpijn
 • braakneiging

BLAAS EN GESLACHTSORGANEN

 • frequente plasdrang
 • moeilijk plassen
 • pijnlijke seks
 • erectiestoornissen
 • vroegtijdige zaadlozing
 • pijnlijke maandstonden

NACHTRUST

 • moeilijk inslapen
 • onrustig slapen
 • slaapproblemen
 • ’s nachts liggen woelen
 • in bed liggen piekeren
 • je je dromen goed herinneren
 • nachtmerries
 • adembenauwd wakker schieten
 • ’s nachts geregeld wakker worden
 • ’s nachts telkens rond hetzelfde tijdstip wakker worden
 • ’s morgens moe opstaan

DOORBLOEDING VAN DE HERSENEN

 • duizeligheid
 • een gevoel van verdoving
 • verminderde concentratie
 • makkelijker vergeten
 • verlies van contact met de omgeving
 • een onwerkelijk gevoel
 • waas voor de ogen
 • zwarte of gekleurde vlekken voor ogen zien
 • dubbel zien
 • oorsuizingen
 • warmtegevoel in het hoofd
 • flauwvallen
 • zich ‘licht’ of ijl in het hoofd voelen

TINTELINGEN, GEVOELLOOSHEID

 • van de vingers
 • van de armen
 • van de mond
 • van het gezicht
 • van de benen
 • van de voeten
 • van de borstkas
 • het gevoel dat je op watten loopt

TEMPERATUUR

 • koude handen
 • koude voeten
 • algemeen kou hebben
 • algemeen warm hebben
 • transpirerende handen
 • transpirerende voeten
 • algemeen transpireren

EMOTIONELE EN PSYCHISCHE SYMPTOMEN

 • onrustig gevoel
 • gespannenheid
 • zenuwachtigheid
 • prikkelbaarheid
 • sociaal vermijdingsgedrag
 • afgevlakte gevoelens
 • opkroppen van emoties snel huilen
 • overdreven emotioneel reageren
 • uit voeling zijn met zichzelf
 • angst
 • faalangst
 • paniek
 • ziektevrees of hypochondrie
 • engtevrees of claustrofobie
 • pleinvrees of agorafobie
 • neerslachtigheid
 • voor zich uit staren
 • lusteloosheid, onverschilligheid, gelatenheid of apathie
 • depressief gevoel

Wil je meer weten over stresssymptomen of heb je interesse om een traject integrale coaching te volgen, neem dan hier contact op.

NB. De bovenstaande lijst van fysieke, emotionele en psychische stresssymptomen is zeker niet limitatief. Het is slechts een bondige opsomming van veel voorkomende sensaties of klachten ten gevolge van stress. Als je een klacht hebt die niet in deze lijst voorkomt, betekent dat dus niet dat het geen stressklacht is.

Het omgekeerde geldt ook. Als je een klacht hebt die wel in bovenstaande lijst voorkomt, bewijst dit niet dat de oorzaak ervan (alleen maar) stress is. Bij twijfel is differentieel diagnose door een arts noodzakelijk.