Info over stress:

Stressconsulent Raf FrateurIndien u vragen hebt over burn-out of stressklachten kan u me mailen op raf.frateur@stressconsulent.be (voeg graag uw telefoonnummer toe) of bellen op 03/455.86.33

Onderaan deze pagina vindt u een lijst van allerhande stressymptomen. Eerst beschrijf ik enkele veel voorkomende stressklachten: burn-out, hyperventilatie, angst, paniek, fobie, faalangst, slaapproblemen, hooggevoeligheid (hsp),tinnitus zonder aanwijsbare gehoorschade:

Burn-out

Burn-out  is een verzamelnaam voor klachten tengevolge van chronische stress i.v.m. (ondermeer) het werk.

Je kan burn-out vrij vertalen als “opgebrand zijn”. Het  is een emotionele en fysieke uitputting die ontstaat door een chronisch aangehouden hoog activatieniveau.

Bij burn-out moet eerst aan het fysiek herstel gewerkt worden. Vaak is men zich niet bewust van de hoge lichaamsspanning.
De basisspanning is doorheen de jaren immers geleidelijk gestegen. Door de hoge basisspanning voelde men vaak niet dat men roofbouw pleegde op zichzelf.  Jarenlang heeft men het gevoel dat men als een trein over een hoge brug raast.
Men weet dat het druk is, maar alles loopt op wieltjes, tot “plots” de brug instort.
Het is dan dat een integrale aanpak van lichaam en geest noodzakelijk is.
Raadpleeg hier méér informatie over burn-out.
Wil je meer info over de integrale behandeling van je burn-out of een intakegesprek, neem dan contact met ons op.

Hyperventilatie

Op iedere inademhaling volgt een uitademhaling. We ademen zuurstof in en ademen koolstofdioxide uit. Als de uitwisseling van deze twee gassen mooi in evenwicht staat, spreken we over een evenwichtig adempatroon.
Bij hyperventilatie wordt echter teveel koolstofdioxide (CO2) uitgeademd. Dit is weliswaar een “afval”gas, maar we hebben toch een deel koolstofdioxide nodig in ons lichaam. Dit verstoort een aantal fysiologische evenwichten in ons lichaam en leidt tot zeer uiteenlopende klachten.
Raadpleeg hier méér informatie over hyperventilatie of over integrale behandeling van hyperventilatie.
Wil je meer info over de integrale behandeling van hyperventilatie of een intakegesprek, neem dan contact met ons op.

Angst, paniek, fobie

Angst is een emotie als een ander. Een lichte dosis angst kan best helpen in heel wat situaties. Het wordt echter erg vervelend als de angst niet meer in verhouding staat tot de oorzaak en zo het optimaal functioneren belemmert.

Raadpleeg hier méér informatie over angst, paniek, fobie, faalangst.

Wil je meer info over de integrale behandeling van je angst, paniek of fobie of wens je een intakegesprek, neem dan contact met ons op.

Slaapproblemen

Slaapproblematiek – zowel ’s morgens moe wakker worden als moeilijk inslapen , lang wakker liggen en/of ’s nachts terug wakker worden – is vaak het gevolg van een zwaar verhoogde basisspanning.
Raadpleeg hier méér informatie over slaapproblemen.
Wil je meer info over de integrale behandeling van je slaapproblematiek of wens je een intakegesprek, neem dan contact met ons op.

Hooggevoeligheid (HSP of highly sensitive person)

Een HSP of Hoogsensitieve (hooggevoelige) persoon is gevoeliger aan prikkels en indrukken dan gemiddeld. Hooggevoeligheid is een prachtige aanleg die men echter vaak niet leert hanteren. Dit leidt vaak tot vele fysische en psychische klachten.

Lees hier méér informatie over hooggevoeligheid.

Wil je meer info over de integrale begeleiding van hooggevoelige mensen of wens je een intakegesprek, neem dan contact met ons op.

Tinnitus

Tinnitus is de Latijnse naam voor ‘oorsuizen‘. Het kan gaan over een fluit- of bromtoon, een gesis of gezoem of een ander geluid dat men zelf hoort, doch niet door anderen waarneembaar is. Dit geluid kan constant of intermittent aanwezig zijn en de intensiteit van het geluid kan wisselend zijn. Tinnitus kan verschillende oorzaken hebben. Bij menig tinnituspatiënt vindt men geen gekende, zuiver medische oorzaak. Stress, spanning, uitputting, burnout, angst, paniek,… kunnen echter ook aanleiding geven tot tijdelijke of langdurige tinnitus. Een combinatie van dieptemassage, ontspanningstechnieken en gesprek kan deze tinnitusklachten sterk doen verminderen.

Andere stressklachten

Er zijn natuurlijk nog heel veel andere stressklachten die ik hier niet uitvoerig beschrijf. Sommige komen zeer vaak voor zoals rugpijn, nekpijn, schouderpijn en hoofdpijn, duizeligheidoorgesuis, maagpijn, opgeblazen buik en darmklachten,…verminderde concentratie, moeilijker plannen, structureren, organiseren, ziektevrees,(hypochondrie),… Ook bizarre symptomen en onverklaarbare klachten zijn vaak stresssymptomen. Menig hyperventilant heeft bijvoorbeeld tintelende vingers, tenen en/of lippen. Sommigen krijgen oorsuizingen (tinnitus zonder aanwijsbare gehoorschade). Een ander voelt mieren over zijn lichaam lopen. Ik heb al menig cliënt gezien die met spoed opgenomen was in het ziekenhuis voor een vermeend hartinfarct. Doch het hart bleek kerngezond.

Stressymptomen kunnen zeer uiteenlopend zijn. Medisch wordt vaak geen onderliggend letsel of pathologie vastgesteld. In andere gevallen wordt wel een lichaamsletsel of ziektebeeld vastgesteld. Maar geeft dit onvoldoende verklaring voor de aard/ de intensiteit van de klachten.

Fysiologisch zijn deze symptomen echter te verklaren vanuit een te hoge basisspanning en een verkeerd adempatroon. De ademhaling en de spierspanning geven aan hoe men in het leven staat: gejaagd en uit voeling met de eigen vermoeidheid en gevoelens. Het contact met de eigen basisrust is zoek. Men holt vaak door het leven als een hoofd waar een lichaam aanhangt. Dat overbelastte hoofd krijgt bij ondermeer burn-out vaak problemen met concentreren, plannen, structureren en organiseren of last van ijlheid, duizelingen, watten of druk in het hoofd of hoofdpijn.

Alle stressklachten zijn behandelbaar, mits u gemotiveerd bent om eraan te werken.
Welke stressklacht u ook hebt, er moet eerst gewerkt worden aan fysiek herstel en dan moeten de dingen (werk, relatie, gezin, vrije tijd) met een (terug) helder hoofd eens grondig geanalyseerd, geherstructureerd of soms geheel herbekeken worden. Daarbij stel ik vragen zodat u makkelijker de voor u meest geschikte antwoorden vindt.

Stresssymptomen

Stress kan zeer uiteenlopende klachten (symptomen) veroorzaken of bestaande problemen verergeren. Hieronder vindt u een overzicht van de meeste symptomen die men kan ervaren indien men zich onder een te hoge stress bevindt:

Fysieke symptomen

ADEMHALING

 • Hyperventilatie
 • Hoog en oppervlakkig ademen
 • Adembenauwdheid
 • Niet stevig kunnen inademen
 • Snel buiten adem
 • Drukgevoel op borstbeen
 • Pijn aan borstbeen
 • Pijn in de ‘hartstreek’
 • Pijn in de arm (vaak links)
 • Pijn elders in de borstkas
 • Zuchten
 • Geeuwen

SPIEREN

 • Hoofdpijn
 • Spanningshoofdpijn
 • Migraine (cervicale)
 • Nekpijn
 • Schouderpijn
 • Rugpijn (hoge en/of lage)
 • Trillende handen
 • Stijve vingers
 • Stijve armen
 • Stijfheid rond de mond
 • Spraakmoeilijkheden
 • Krampen in voeten/ benen
 • Loden gevoel in de benen

HART

 • Hartkloppingen
 • Bonzen van het hart
 • Onregelmatige hartslag
 • Pijn in de hartstreek waarbij door de arts geen hartlijden wordt vastgesteld

MAAG EN DARMEN

 • Misselijkheid
 • Droge mond
 • Opgeblazen gevoel
 • Luchtoprispingen
 • Druk t.h.v. de zonnevlecht (net onder het borstbeen)
 • Pijn t.h.v. de zonnevlecht (net onder het borstbeen)
 • Maagpijn
 • Braakneiging
 • Spastisch colon
 • Obstipatie
 • Diarree

TINTELINGEN, GEVOELLOOSHEID

 • Vingers
 • Armen
 • Mond
 • Gezicht
 • Benen
 • Voeten
 • Borstkas
 • Op watten lopen

DOORBLOEDING VAN DE HERSENEN

 • Duizeligheid
 • Gevoel van verdoving
 • Verminderde concentratie
 • Makkelijker vergeten
 • Verlies van contact met omgeving
 • Onwerkelijk gevoel
 • Waas/zwart voor ogen
 • Gekleurde vlekken voor ogen
 • Dubbel zien
 • Oorsuizingen
 • Warmtegevoelin hoofd
 • Flauw vallen
 • Licht/ijl in het hoofd

TEMPERATUUR

 • Koude handen
 • Koude voeten
 • Algemeen kou hebben
 • Algemeen warm hebben
 • Transpirerende handen
 • Transpirerende voeten
 • Algemeen transpireren

NACHTRUST

 • Moeilijk inslapen
 • Onrustig slapen
 • Slaapproblemen
 • ’s Nachts liggen woelen
 • In bed liggen piekeren
 • Je dromen goed herinneren
 • Nachtmerries
 • Adembenauwd wakker schieten
 • ’s Nachts regelmatig wakker worden
 • ’s Nachts telkens rond hetzelfde tijdstip wakker worden
 • ’s Morgens moe opstaan

EMOTIONEEL

 • Onrustig gevoel
 • Gespannenheid
 • Zenuwachtigheid
 • Prikkelbaarheid
 • Emotionele verdrukking
 • Opkroppen van emoties
 • Heel makkelijk huilen
 • Overgeëmotioneerd reageren
 • Angst

PSYCHISCH

 • Burn-out
 • Faalangst
 • Paniek
 • Ziektevrees ofhypochondrie
 • Engtevrees ofclaustrofobie
 • Pleinvrees ofagorafobie
 • Derealisatie
 • Onwerkelijkheidsgevoel
 • Neerslachtigheid
 • Voor zich uit staren
 • Apathie
 • Depressief gevoel