T.O. (trauma ontladende oefeningen)

Sommige mensen hebben acute of chronische traumatische ervaringen gekend, die ze al lang rationeel verwerkt en gekaderd hebben. Toch blijven ze ervaren dat ze vaak of in sommige specifieke situaties blijven reageren vanuit een innerlijke gespannenheid of wantrouwen. Het lichaam ontwikkelde destijds diepe chronische spanningen ten gevolge van het trauma. Deze blijven nog lang aanwezig in uw lichaam, zelfs als het trauma al lang rationeel verwerkt en gekaderd is. Specifieke oefeningen laten toe deze diepe chronische spanningen in een psychisch veilig ritme te ontladen en uw rationele inzichten eindelijk emotioneel doorstroomd te krijgen.

Een trauma blijft steeds een pijnlijke herinnering. Uw psychofysieke basisspanning wordt echter tengevolge van deze trauma ontladende oefeningen niet langer geënt op dit pijnlijk aspect van uw verleden maar op uw werkelijkheid vandaag.