Hoe ik tewerk ga

We vertrekken vanuit een kennismakingsgesprek (intake). Hierbij luister ik naar uw lichamelijke en/of psychische klachten, uw communicatieve, professionele of relationele vraag of probleem. We bespreken uw doelstellingen en wie u bent. Daarna schets ik de werkwijze bij stress coaching vetrekkend vanuit de lichaamsspanning. Doorgaans laat ik u deze aansluitend ook al ervaren. Tot slot stel ik u vrijblijvend een traject op uw maat voor.

Een traject integrale coaching stress bestaat uit een intake, een basistraject van maximaal tien sessies en desgewenst een follow-up traject. De frequentie is bij aanvang doorgaans één maal per week tot tien dagen, daarna in overleg.

Dieptemassage, ademhaling en gesprek sluiten vlot op mekaar aan tot een begeleidingstraject van u als gehele mens. Gesprek kan een belangrijk onderdeel van uw begeleidingstraject uitmaken. Onze gesprekken kunnen ondermeer gaan over wat aan u trekt en duwt vanuit uw werk, uw privé-leven,.., en over hoe u denkt, voelt en door het leven beweegt. Sommigen geven echter aan dat ze liever niet spreken over zichzelf of elders al gespreksbegeleiding volgen. Dat kan perfect. Lichaamswerk is de ruggengraat van het ICS  concept. Het gesprek is een integratie voor diegenen die dat wensen. Uw lichaam verliezen we nooit uit de kijker. Uw lichaam(sspanning) en ademhaling vertellen immers heel wat over hoe u omspringt met uw gevoelens en hoe u in het leven staat.

Hieronder overloop ik nu eerst de fysieke behandelingstechnieken, daarna schrijf ik wat meer over lichaamsoefening en leg vervolgens iets uit over gesprek. Tot slot bespreek ik duur en frequentie van de begeleiding.

Ik laat u graag aan den lijve voelen waar uw, vaak te hoge, lichaamsspanningen zitten. Ik gebruik hiervoor volgende methodes:

 • Dieptemassage: Spieren die langdurig gespannen staan “lijmen” hun spanning stilaan vast. Die verlijmde spieren kunnen hun spanning zelf niet meer loslaten. Met mijn handen laat ik u voelen waar die verlijmde spanningen in uw spieren zitten. Vervolgens werk ik met dieptemassage, een integratie van verschillende westerse en oosterse massagetechnieken, die verlijming in uw spieren terug los. Zo kunnen de spieren terug ontspannen. Dieptemassage werkt chronische spanningen in spieren en andere weefsels los.
 • Reflexzonetherapie: Bijna elk punt op je lichaam heeft een reflexzone op de voet. De voeten zijn als het ware de afstandsbedieningen van ons lichaam. In een reflexzone kan ik de “spannings”toestand van de overeenkomstige lichaamsregio aflezen en bijsturen d.m.v. reflexzonetherapie. Daarbij wordt gebruik gemaakt van bepaalde handgrepen en druktechnieken op de voeten. Door de behandeling van een reflexzone wordt de spanning op de overeenkomstige lichaamsregio in evenwicht gebracht.
 • Buikmassage: Om allerhande redenen kan er veel spanning zitten op maag, darmen,… Dit kan onderrugpijn, zitvlak- en heupklachten,…, en vaak ook maag- en darmklachten geven. Die spanningen op maag en darmen kan ik d.m.v. buikmassage (= abdominale massage) loswerken.Onze buik is het “huis” van onze gevoelens. Als we geen buik hadden, zouden we veel minder voelen. In drukke of emotioneel gespannen tijden kan minder voelen wel handig zijn. Daarom zetten we dan vaak veel spanning op onze buikholte. Buikmassage werkt de spanningen op maag, darmen,… los.

Met bovenstaande technieken werk ik spannningen in uw lichaam los. Geen van deze technieken kan aan uw lichaam echter zeggen dat het nu altijd los moet blijven staan.

Indien u dat wenst, leer ik u ook hoe u de spanning op uw lichaam en geest regelmatig kan loslaten. Daartoe leer ik u onderstaande technieken die u, mits wat oefenen, kan toepassen in uw dagelijks leven (in de auto, de lift, het vliegtuig, achter de computer, op de vergadering, tijdens klantcontact, ….,tijdens het sporten, winkelen,…, aan tafel en in bed). Hieronder vermeld ik eerst de lichamelijke oefentechnieken en daarna de mogelijkheid tot gesprek:

  • Ademhaling: Stapsgewijze leer ik u d.m.v. ademtherapie de hele romp, van bekken tot nek, terug betrekken bij de ademhaling. Zo wordt je hele lichaam terug één vrije ademruimte. Een spontane, natuurlijke totaalademhaling houdt je hele lichaam in een aangenaam ritme van spannen en ontspannen. Ze brengt je op het geschikte moment zowel in contact met je basisrust, als met je actiebereidheid. Een goede ademhaling vraagt én ondersteunt de juiste spanning van alle spieren. Ze ondersteunt en verbetert ook de werking van het spijsverteringstelsel, de hartpompfunctie en de circulatie van het weefselvocht,…Uiteraard mag juist ademen geen oefeningetje blijven. Uw spontaan adempatroon moet veranderen. Daarvoor is het niet genoeg dat u goed kan ademen als u ligt. Het is heel belangrijk dat u ook in zit, stand en beweging goed, voluit en totaal kan ademen.
  • Houding:Houding en ademhaling hangen eigenlijk onlosmakelijk samen. Een slechte lichaamshouding belemmert een goede ademhaling. Vaak ga ik dus ook aan uw houding sleutelen. Lichaamshouding en psychische houding zijn ook sterk gerelateerd
  • Ontspanning:Eens u uw basisrust terug kan bereiken in uw ademhaling, kan u uw basisrust gaan verdiepen door ontspanning. Door middel van ontspannings- of relaxatietechnieken leer ik u elke laag (: spieren, bloedsomloop, ademhaling, hart, zonnevlecht, hersenen) van uw lichaam te ontspannen. Zo kan u uw basisspanning fundamenteel gaan verlagen.
   Er zijn zeer uiteenlopende relaxatietechnieken. Autogene training is er één van. Het is een passieve ontspanningstechniek. De eerste fase van de autogene training is vergelijkbaar met de bodyscan uit mindfulness en de savasana uit yoga. De volgende fases van de autogene training verdiepen de ontspanning nog meer.

Na enige tijd bent u meer ontspannen, kan u beter relativeren, dieper slapen en beter recupereren.

 • Ontlading: Als u zich opgejaagd, geergerd, kwaad, agressief, gefrustreerd of verdrietig voelt, en het gevoel zindert of trilt nog in je lichaam, is dat gevoel fysiologisch/scheikundig in uw lichaam aanwezig. Het heeft dan totaal geen zin meteen te zeggen “en nu ga ik eens rustig liggen ontspannen“. Ook als u terecht vindt dat de omstandigheden zich niet leenden tot expressie van uw gevoelens, kan uw verstand daar welllicht mee leven, doch uw lichaam heeft spanning opgebouwd om niet te expresseren. Die spanning moet uit uw lichaam. Met ontladingsoefeningen leert u deze spanning op een sociaal aanvaardbare en niet schadelijke manier ontladen. U leert negatieve energie (ergernis, kwaadheid, agressie, frustratie,…) op aanvaardbare wijze ontladen.
 • TO (Trauma Ontladingstechnieken): sommige mensen hebben acute of chronische traumatische ervaringen gekend, die ze al lang rationeel verwerkt en gekaderd hebben. Toch blijven ze ervaren dat ze vaak of in sommige specifieke situaties blijven reageren vanuit een innerlijke gespannenheid of wantrouwen. Uw lichaam ontwikkelde destijds diepe chronische spanningen ten gevolge van het trauma. Deze blijven nog lang aanwezig in uw lichaam, zelfs als het trauma al lang rationeel verwerkt en gekaderd is. TO oefeningen laten toe deze diepe chronische spanningen in een psychisch veilig ritme te ontladen en uw rationele inzichten eindelijk emotioneel doorstroomd te krijgen. Een trauma blijft steeds een pijnlijke herinnering. Uw psychofysieke basisspanning wordt echter tengevolge van deze trauma releasing exercices niet langer geent op dit pijnlijk aspect van uw verleden maar op uw werkelijkheid vandaag.

Onze lichaamshouding, onze manier van ademen en expresseren, geven weer hoe we in het leven staan. Als we gespannen in het leven staan, zijn daar doorgaans wel redenen voor.

 • Gesprek:Via gesprek zoeken we naar de mogelijke oorzaken van verhoogde basisspanning. We overlopen uw privé-, werk- en vrije tijdscontext.Ik stel vaak vragen waar u even moet over nadenken. Op die manier reik ik verschillende brillen aan om zelf anders naar uw spanningsveld(en) te leren kijken en er oplossingen of hanteringsmethoden voor te vinden. Daarbij leg ik een en ander uit: bijvoorbeeld methoden om realistischer en doelmatiger te leren denken, interactieve inzichten, invloed van opvoeding, waarden, zingeving, uw levensdoel,…, stijlen van communicatie, assertiviteit, energiebronnen en energievreters,…..Indien relevant graven we ook in het verleden. Ons lichaam ‘onthoudt’, soms beter dan we vermoeden, ook sterke ervaringen uit het verleden.Het spreekt voor zich dat u bepaalt wat u wenst te bespreken. Het is niet de bedoeling heel uw verleden terug te gaan omwoelen. Het is de bedoeling te vatten wat uit het verleden uw gedrag en gevoelens in het heden nog ongewenst beïnvloedt. We werken er dan aan dat uw verleden een (misschien pijnlijke) herinnering kan worden zonder negatieve invloed in het heden. Zo leert u terug vrij leven en bewegen in en vanuit het heden.
 • Vorm, duur en frequentie: De eerste keer voorzie ik tijd voor een intakegesprek. In een intake neem ik uw klachten een keer grondig door en laat u voelen welke rol uw lichamelijke spanning al dan niet speelt in het ontstaan van u klachten. Vervolgens schets ik een begeleidingsvoorstel.De vorm van uw begeleidingstraject wordt daarbij, in overleg met u, bepaald in functie van uw doelstellingen. Het traject bestaat uit individuele sessies in mijn praktijk en tussenperiodes waarin u thuis de geleerde fysieke en mentale technieken traint. Bij zwaar verhoogde basisspanning kan een degelijk begeleidingstraject doorlopen worden op 10 ontmoetingen. Ik zie u bij aanvang één uur per week. De tiende sessie evalueren we samen uw evolutie.
  Als u de geleerde denk- en lichaamstechnieken met de nodige regelmaat hebt geoefend en toegepast, voelt u zich dan doorgaans veel beter in uw vel. Vaak voelt u zich gereed om zelf verder de geleerde technieken toe te passen.Indien nodig (chronische hoge werkdruk, reorganisatie, conflicten, distress, …, of specifieke leerbehoeften) spreken we verder af voor een follow-up of een verder doorgedreven training. De intervallen tussen de sessies worden groter naarmate u de technieken beter onder de knie krijgt.
 • Begeleidingsvoorstel op maat: Een begeleidingsvoorstel op maat wordt uitgewerkt tijdens de intake. Tevens wordt dan de kostprijs besproken, alsook eventuele tussenkomst door uw bedrijf of uw ziekenfonds. Voor vrije beroepen, zelfstandigen, ondernemers en bedrijven wordt een ereloonnota uitgeschreven. Voor particulieren kan in overleg met hun arts een getuigschrift worden uitgereikt.

Wens je meer info of een intakegesprek, neem dan contact met ons op.