hyperventilatie: een sluimerend probleem

Hyperventilatie is een onevenwichtig adempatroon als gevolg van een verhoogde basisspanning.

Hyperventileren kan je letterlijk vertalen als te veel (hyper) lucht verversen (ventileren). Bij een ontspannen, evenwichtig adempatroon is er een mooi evenwicht in de uitwisseling van zuurstof en koolstofdioxide. Bij hyperventilatie is dit evenwicht in de ademhaling er dus niet: er wordt te veel koolstofdioxide uitgeademd. Vaak merk je zelf niet dat je verkeerd ademt.

Met integrale coaching kan je op 10 weken je hyperventilatie doen verdwijnen

We onderscheiden twee vormen van hyperventilatie:

a) acute hyperventilatie
Deze vorm is bekend uit de media als de acute hyperventilatie-aanval. Ze kan paniek veroorzaken of symptomen uitlokken die ten onrechte lijken op die van een epileptische aanval of een acuut hartinfarct.

b) chronische (of latente) hyperventilatie
Deze vorm komt in onze moderne samenleving veel meer voor. Doordat je met zeer kleine ademteugen ademt, merk je zelf lange tijd niet dat je hyperventileert. Dit leidt tot een hele reeks van mogelijke lichaamsklachten die vaak eerder opgemerkt worden dan het onevenwichtig adempatroon zelf.

Wil je meer informatie of wens je een intake gesprek?

Zelf aan de slag

Om een acute hyperventilatie-aanval te stoppen, kan je trachten het evenwicht in je ademhaling te herstellen door in- en uit te ademen in bijvoorbeeld

  • voor de mond ineengevouwen handen
  • een plastic zak (benauwt je dit, dan kan je een hoek aan de onderkant van de zak uitknippen, zo komt er wat verse lucht mee binnen)
  • een stukje tuinslang van een halve meter
  • een hyperfree

De oorzaak, te veel spanning op de ademruimte, moet echter grondig worden aangepakt om niet telkens opnieuw hyperventilatie-aanvallen te krijgen. Dit gebeurt best onder deskundige begeleiding.

Je kan zelf de spanning op je borstkas al een beetje verlichten met volgende techniek. Ontspan je schouders. Dit klinkt eenvoudig, maar voor menig hyperventilant is het een moeilijke oefening wegens geen voeling met het verschil tussen gespannen en ontspannen schouders. Adem vervolgens naar je borstkas in en daarna langzaam uit. Probeer te voelen hoe de spanning uit je borstkas wegglijdt.

VERDERE info over hyperventilatie