paniekaanval

In de ratrace hebben of maken we zelden tijd voor onze vermoeidheid, gevoelens of emotionele kwetsuren. We zijn in staat om ze te parkeren: door veel lichaamsspanning te creëren, kunnen we uit voeling gaan met ons zelf. We plaatsen als het ware een kurk op onze emotionele vulkaan. Daartoe verhogen we onze basisspanning en gaan stilaan hoger ademen. Zo loopt de druk in onze vulkaan ook geleidelijk aan verder op. Tot we op een gegeven moment zo hoog ademen dat het lijkt alsof we te weinig lucht binnenkrijgen. De kurk dreigt van de vulkaan te vliegen. Je brein en lichaam gaan in alarm. Je denkt bijvoorbeeld dat je gaat flauwvallen, een hartinfarct krijgt, doodgaat of gek wordt. Die angst voor catastrofale gevolgen doet de spanning verder toenemen. Je ademhaling kruipt zo mogelijk nog hoger. De paniek escaleert.

Paniek ontstaat vaak wanneer vermoeidheid, gevoelens of emotionele kwetsuren te lang geparkeerd worden. Het onbewuste vreest dan dat de volgende prikkel, ook al is het een kleine, de kurk van de vulkaan zal doen vliegen

Die viscieuze cirkel kan je leren doorbreken. Dat begint bij je bewuster worden van je lichaamsspanning en je oppervlakkige adempatroon. Paniekaanvallen verdwijnen eens je geleerd hebt hoe je tijdig je spanning en je adempatroon kan verbeteren.

Wil je meer informatie of wens je een intake gesprek?

Zelf aan de slag

Paniekaanvallen zijn een duidelijk teken dat je basisspanning erg hoog staat. Ze voorkomen is een diepgaand leerproces dat begint bij het verlagen van je basisspanning en het verbeteren van je adempatroon. Integrale begeleiding gidst je doorheen dit leerproces. Je kan alvast zelf een goede start maken door volgende oefeningen drie maal per dag te doen:

  • Trek je schouders omhoog en laat uw schouders daarna langzaam zakken.
    Doe dit drie maal.
  • Adem vervolgens vijf keer diep in in uw borstkas en daarna langzaam uit.
  • Adem vervolgens tien keer naar uw buik.

VERDERE info over stress