cynisme en sarcasme

Niet alleen onze spierspanning, maar ook onze communicatiestijl kan behoorlijk veranderen ten gevolge van chronische stress.

Cynisme
Wanneer men het geloof in de oprechtheid, de waarden of goede bedoelingen van andere mensen, instituties, overheid,… stilaan kwijt is geraakt, is men zich daar vaak niet expliciet van bewust. Men denkt, spreekt en handelt echter vanuit een negatief mensbeeld en ontwikkelt verbitterde humor of wijst anderen met striemende woorden af.

Sarcasme
Sarcasme is bijtende spot. Men spreekt prijzende taal die in flagrante tegenspraak is met wat men kennelijk bedoelt. 

Cynisme en sarcasme kunnen symptomen zijn van emotionele uitputting (ondermeer bij burn-out). Ten gevolge van een sterk verhoogde basisspanning is men uit voeling met de eigen basisrust en de eigen gevoelens. Daardoor is er geen ruimte meer voor empathie en ontstaat een grote ongevoeligheid voor de gevolgen voor andere mensen van eigen woorden en daden. Door middel van integrale therapie komt men terug in voeling met de eigen basisrust en de eigen gevoelens. In gesprek kunnen we stilstaan bij de onderliggende beelden. Zo komt men terug in voeling met zichzelf, het eigen lichaam en de eigen normen en waarden en kiest bewust voor een andere, constructieve en verbindende communicatie- en leiderschapsstijl.

Wil je meer informatie of wens je een intake gesprek?

VERDERE info over STRESS