slaapproblemen

Moe opstaan
Als we ontspannen slapen, slapen we diep en recupereren goed. Het is echter een wijd verbreid misverstand dat we sowieso ontspannen tijdens onze slaap.

Overdag kunnen we onze basisspanning nog enigszins bewust bijsturen, maar ’s nachts volgen we automatisch onze basisspanning. Als onze basisspanning te hoog staat, slapen we daardoor minder diep en recupereren minder.

Daarom kunnen we ’s morgens moe wakker worden, ook
al hebben we voldoende uren geslapen.

Het is een wijd verbreid misverstand dat we sowieso ontspannen tijdens onze slaap.

Inslaapproblematiek
Sommigen slapen moeilijk in. Niet zelden is dat omdat ze zich overdag over hun vermoeidheid heen moeten zetten om te blijven functioneren. Tegen de avond functioneert dat zo goed, dat inslapen niet meer lukt. Bij velen kan de gedachtemolen niet meer stop gezet worden en wordt vaak een piekermolen.

’s Nachts wakker
Anderen worden ’s nachts wakker. Onze slaapcurve is een golvende curve (sinusoïdale), waarvan de toppen (REM-fase) zich dichter bij het bewustzijn bevinden als de dalen (diepe slaap). Ten gevolge van een verhoogde basisspanning speelt de slaapcurve zich niet meer voldoende diep af. We worden dan wakker tijdens de nacht: in de REM-fase verwerken we normaliter onze belevenissen en spanningen in dromen. Als de basisspanning echter te hoog is durft de top van de curve  (REM-fase) boven de bewustzijnsgrens komen en zijn we wakker, soms midden in een droom. In het ergste geval worden sommigen wakker in adembenauwdheid, een paniekaanval of een nachtmerrie.

uit de praktijk

Gert is al 24 jaar een gedreven onderwijzer. Als Gert zich aanmeldt bij me, kan hij echter al twee maanden niet meer slapen. Zijn vermoeidheid neemt alsmaar toe. Hij voelt zich een zombie met een dof gevoel in het hoofd. Al drie keer moest hij op doktersadvies een week rusten. Het heeft niets geholpen. Integendeel, hij krijgt als maar meer lichaamsklachten.

In het kader van zijn slaapproblematiek: Vier en een halve maand na aanvang van zijn begeleiding heeft Gert geen slaapmedicijnen meer nodig. Twee weken later gaat hij na vijf maanden ziekteverlof terug aan het werk. Bij de start van het volgende schooljaar gaat hij in een andere school werken. Zijn nachtrust blijft heel goed, hij functioneert weer prima en weet hoe hij kan reageren, zowel mentaal als fysiek, als de druk weer even oploopt.

Wil je meer informatie of wens je een intake gesprek?

verdere info over slaapproblemen